John F. Kennedy

Matan Wikipapadah

John F. Kennedy adalah bakas parisidin Amirika Sarikat.

Manusia harus maampihakan perang atawa peranglah nang pacangan maampihakan manusia.