Wikipapadah:Warung Kupi

Tambahi tupik
Matan Wikipapadah
Warkop matan commons.
Warung Kupi

Pandirakan tupik hanyar

Komunitas

Laman patulung
Pamadahan
Pasan global

Arsip

Salamat datang di "warung kupi". Laman ini dikhususakan gasan Pian nang handak bakumintar, karitik, saran, pamuhunan, wan lain-lain. Salain di laman ini, Pian kawa langsung mahubungi pambakal Wikipapadah sacara langsung.

Amunnya Pian mambari kumintar, jangan lupa manandatangani kumintar Pian lawan cara mangatik ampat kali tanda tilda (~~~~). Tarima kasih.

* en: Requests for the bot flag should be made on this page. This wiki uses the standard bot policy, and allows global bots and automatic approval of certain types of bots. Other bots should apply below, and then request access from a steward if there is no objection.


Salsa66syifa sabagai pambakal wan pambakal antarmuha 2.0[babak asal-mulanya]

Salam badangsanakan, sabarataan! Ulun di sini handak maajuakan pulang Salsa66syifa sabagai pambakal wan pambakal antarmuha di Wikipapadah Banjar gasan pariode kadua. Tarima kasih. Ezagren (pandir) 26 Marit 2024 20.11 (WITA)Balas

Panjatuan suara[babak asal-mulanya]

Cara mambari suara, silakan tambahakan atawa salin
# {{hakun}} ~~~~
di bagian subbab Hakun

atawa
# {{indah}} ~~~~
di bagian subbab Indah.

Hakun[babak asal-mulanya]

  1. Hakun Hakun Mnam23 (pandir) 26 Marit 2024 21.05 (WITA)Balas
  2. Hakun Hakun MondBriller (pandir) 26 Marit 2024 21.09 (WITA)Balas
  3. Hakun Hakun Mia Sulisnawati (pandir) 26 Marit 2024 22.08 (WITA)Balas
  4. Hakun Hakun Roniyronron (pandir) 27 Marit 2024 02.23 (WITA)Balas
  5. Hakun Hakun Sibiru45 (pandir) 28 Marit 2024 10.19 (WITA)Balas
  6. Hakun Hakun Ilham Mufti Laksono (pandir) 28 Marit 2024 12.43 (WITA)Balas
  7. Hakun Hakun Arcuscloud (pandir) 28 Marit 2024 14.07 (WITA)Balas
  8. Hakun Hakun Wadaihangit (pandir) 4 April 2024 12.29 (WITA)Balas
  9. Hakun Hakun Radramboo (pandir) 6 April 2024 09.11 (WITA)Balas
  10. Hakun Hakun Gladius Oceanus (pandir) 6 April 2024 12.51 (WITA)Balas

Indah[babak asal-mulanya]

Abstain[babak asal-mulanya]

Hasil[babak asal-mulanya]

Suara masuk 10 (100%) hakun. Salsa66syifa sudah diangkat jadi pambakal sampai 16 Uktubir 2024. Salam, Ezagren (pandir) 19 April 2024 10.24 (WITA)Balas