Archimedes

Matan Wikipapadah
Gerhard Thieme Archimedes
Eureka! - Aku hudah manamukannya
Jarak tahindip antara dua titik adalah gigis cantang]