Ada nyawa, nyawa ikan

Matan Wikipapadah
Ada nyawa, nyawa ikan

Tarjamahan (Banjar): Ada nyawa, nyawa iwak

Makna: Urang nang mambari maras banar, masih hidup balum mati, salah sadikit pacangan mati